LICZBY ZESPOLONE – czy urojenie idzie w parze z rzeczywistością?